Filtrera källtyp RENSA    BOCKA I ALLA


Filtrera
Lär mer om Stockholms adresskalendrar

Lär mer om Stockholms adresskalendrar

1856 - 1974
Stockholms adresskalender 1885

Stockholms adresskalender 1885

1885
[Förteckning över stadens alla högre tjänstemän] Den nu för tiden florerande widtberömde kongl. residence-staden Stockholm, eller: Fullkommelig förteckning, på alla kongl. maj:ts och cronans höga embets-män / Anders Joakim von Henel

[Förteckning över stadens alla högre tjänstemän] Den nu för tiden florerande widtberömde kongl. residence-staden Stockholm, eller: Fullkommelig förteckning, på alla kongl. maj:ts o...

1728
1913 års karta Adresskalendern

1913 års karta Adresskalendern

1913
Annonsavdelningen till Stockholms adresskalender

Annonsavdelningen till Stockholms adresskalender

1882 - 1922
Stockholms adresskalender 1913

Stockholms adresskalender 1913

1913
Stockholms adresskalender 1914

Stockholms adresskalender 1914

1914
Stockholms adresskalender 1912

Stockholms adresskalender 1912

1912
Stockholms adresskalender 1900

Stockholms adresskalender 1900

1900
Stockholms adresskalender 1911

Stockholms adresskalender 1911

1911
Stockholms adresskalender 1910

Stockholms adresskalender 1910

1910
Stockholms adresskalender 1909

Stockholms adresskalender 1909

1909
Stockholms stads och handels vägvisare. Med Kongl. Maj:ts allernådigste privilegio. Finnes uti Runemarcks boklåda på Lilla Nygatan näst intill Kongl. Post-Contoiret

Stockholms stads och handels vägvisare. Med Kongl. Maj:ts allernådigste privilegio. Finnes uti Runemarcks boklåda på Lilla Nygatan näst intill Kongl. Post-Contoiret

1789
Stockholms adresskalender 1908

Stockholms adresskalender 1908

1908
Stockholms adresskalender 1896

Stockholms adresskalender 1896

1896
Stockholms adresskalender 1898

Stockholms adresskalender 1898

1898
Stockholms adresskalender 1899

Stockholms adresskalender 1899

1899
Stockholms adresskalender 1897

Stockholms adresskalender 1897

1897
Stockholms adresskalender 1906

Stockholms adresskalender 1906

1906
Stockholms adresskalender 1889

Stockholms adresskalender 1889

1889
Stockholms adresskalender 1890

Stockholms adresskalender 1890

1890
Stockholms adresskalender 1886

Stockholms adresskalender 1886

1886
Stockholms adresskalender 1907

Stockholms adresskalender 1907

1907
Stockholms adresskalender 1887

Stockholms adresskalender 1887

1887
Stockholms adresskalender 1888

Stockholms adresskalender 1888

1888
Stockholms adresskalender 1895

Stockholms adresskalender 1895

1895
Stockholms adresskalender 1883

Stockholms adresskalender 1883

1883
Stockholms adresskalender 1882

Stockholms adresskalender 1882

1882
Stockholms adresskalender 1884

Stockholms adresskalender 1884

1884
Stockholms adresskalender 1905

Stockholms adresskalender 1905

1905
Stockholms adresskalender 1894

Stockholms adresskalender 1894

1894
Stockholms adresskalender 1891

Stockholms adresskalender 1891

1891
Stockholms adresskalender 1893

Stockholms adresskalender 1893

1893
Stockholms adresskalender 1892

Stockholms adresskalender 1892

1892
Stockholms adresskalender 1904

Stockholms adresskalender 1904

1904
Stockholms adresskalender 1926

Stockholms adresskalender 1926

1926
Stockholms adresskalender för 1460 / Frans De Brun

Stockholms adresskalender för 1460 / Frans De Brun

1460
Stockholms adresskalender 1903

Stockholms adresskalender 1903

1903
Stockholms adresskalender 1925

Stockholms adresskalender 1925

1925
Stockholms adresskalender 1923

Stockholms adresskalender 1923

1923
Stockholms adresskalender 1902

Stockholms adresskalender 1902

1902
Stockholms adresskalender 1924

Stockholms adresskalender 1924

1924
Stockholms adresskalender 1901

Stockholms adresskalender 1901

1901
Stockholms adresskalender 1920

Stockholms adresskalender 1920

1920
Stockholms adresskalender 1922

Stockholms adresskalender 1922

1922
Stockholms adresskalender 1921

Stockholms adresskalender 1921

1921
Stockholms adresskalender 1919

Stockholms adresskalender 1919

1919
Stockholms adresskalender 1918

Stockholms adresskalender 1918

1918
Stockholms adresskalender 1917

Stockholms adresskalender 1917

1917
Stockholms adresskalender 1916

Stockholms adresskalender 1916

1916