Sök

Du fick 67 träffar för: "Nyckelord: Straff"

Filtrera källtyp RENSA    BOCKA I ALLA


Filtrera
Fasadritning över Rannsakningsfängelset/ Cellfängelset mot norr, 1846

Fasadritning över Rannsakningsfängelset/ Cellfängelset mot norr, 1846

1846
Halsjärn

Halsjärn

Obestämd tid
Straffånge nr. 64 – Johan Robert Pettersson

Straffånge nr. 64 – Johan Robert Pettersson

9 mars 1903
”Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående tiggeriernes hämmande i hufwudstaden och deras answar, som lägga hinder i wägen för police-betjeningen wid tiggares uptagande och afwisande” 1815

”Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående tiggeriernes hämmande i hufwudstaden och deras answar, som lägga hinder i wägen för police-betjeningen wid tiggares uptagande och a...

15 april 1815
"Publication angående Tiggare, som hijt til staden ifrån andra orter ankommit och eljest här wistas, samt deras afskaffande härifrån" 1731

"Publication angående Tiggare, som hijt til staden ifrån andra orter ankommit och eljest här wistas, samt deras afskaffande härifrån" 1731

13 augusti 1731
Handbojor

Handbojor

1300 - 1500
Fotbojor

Fotbojor

1300 - 1500
Kopparmatte och trähästen / Bengt Järbe

Kopparmatte och trähästen / Bengt Järbe

1600-talet, 1700-talet, 1800-talet
Mäster Mikael / artikelförfattare: Maria von Schéele

Mäster Mikael / artikelförfattare: Maria von Schéele

1635 - 1650
Norrmalmstorg / Thorleif Hellbom och Peter Gullers

Norrmalmstorg / Thorleif Hellbom och Peter Gullers

1900-talet, 1800-talet, 1700-talet, 1600-talet
Galgbacken / Per Anders Fogelström

Galgbacken / Per Anders Fogelström

1800-talet, 1700-talet
En mördare grips / Adolf Hellander

En mördare grips / Adolf Hellander

1861 - 1862
Hemskt på höjden : Galgbacken / Olle Rydberg

Hemskt på höjden : Galgbacken / Olle Rydberg

1800-talet, 1700-talet
Otukt som mot naturen är - homosexualitet under 1700- och 1800-talen

Otukt som mot naturen är - homosexualitet under 1700- och 1800-talen

1700 - 1900
Skampåletavla

Skampåletavla

1857
Kopparmatte

Kopparmatte

1647 - 1865
Kopparmatte

Kopparmatte

1700-talet, 1500-talet*, 1600-talet
Brott och straff : tortyr, tukthus och kopparmatte / artikelförfattare: Maria Sundström

Brott och straff : tortyr, tukthus och kopparmatte / artikelförfattare: Maria Sundström

1330 - 1865
Premiär- och avskedsföreställning / Jan-Öjvind Swahn

Premiär- och avskedsföreställning / Jan-Öjvind Swahn

1910
En fånges lefnadsteckning med hänsigt till hans brott / F.J.G Centerwall

En fånges lefnadsteckning med hänsigt till hans brott / F.J.G Centerwall

1860-talet
Kåkfarare : fängelselivet på Långholmen 1946-1975 / Annika Lamroth

Kåkfarare : fängelselivet på Långholmen 1946-1975 / Annika Lamroth

1946 - 1975
Från Olaus Petri till Tjock-Sara : historier ur Stockholms tänkeböcker 1500-1625 / Åke Eriksson

Från Olaus Petri till Tjock-Sara : historier ur Stockholms tänkeböcker 1500-1625 / Åke Eriksson

1500 - 1625
Tjuvkonan Kirstin Larsdotter, 1629

Tjuvkonan Kirstin Larsdotter, 1629

2 juni 1629
Cellnycklar från Stockholms cellfängelse

Cellnycklar från Stockholms cellfängelse

1800 - 1899
Fotställning tillhörande Kopparmattes utrustning

Fotställning tillhörande Kopparmattes utrustning

1647 - 1865
Straffånge Pettersson klagar på maten på Centralfängelset Långholmen 1904

Straffånge Pettersson klagar på maten på Centralfängelset Långholmen 1904

8 april 1904
Barnamordsplakatet

Barnamordsplakatet

1778
Fånge nr. 462 – Zeth Höglund bakom galler

Fånge nr. 462 – Zeth Höglund bakom galler

6 september 1916
Stadens stenar

Stadens stenar

1300 - 1500
Kirstinn Larsdåtter år 1629

Kirstinn Larsdåtter år 1629

2 juni 1629
Bödeln Mäster Mikaels löneavtal från 1635

Bödeln Mäster Mikaels löneavtal från 1635

7 mars 1635
[Domstolsmål mellan snickargesäller och deras mästare på 1800-talet] Skydd för mästare och varning för uppstudsige gesäller eller Stockholm södre förstads kämners-rätts protocoll och utslag, ang. hall-och manufactur-snickaren Sandström gesällerne Sundman, Hultstrand och Wallén

[Domstolsmål mellan snickargesäller och deras mästare på 1800-talet] Skydd för mästare och varning för uppstudsige gesäller eller Stockholm södre förstads kämners-rätts protocoll o...

oktober 1830
Galgbackar / Stig Linell

Galgbackar / Stig Linell

1400-talet, 1300-talet, 1600-talet, 1200-talet, 1900-talet, 1800-talet, 1500-talet, 1700-talet
Skamstock eller galge? Två pojkars öden 1570

Skamstock eller galge? Två pojkars öden 1570

22 september 1570
Vittnet Elizabeth Larsdotter förvisas från staden, 1615

Vittnet Elizabeth Larsdotter förvisas från staden, 1615

1615
När Isak dömdes till "galga och gren" 1629

När Isak dömdes till "galga och gren" 1629

7 november 1629
Bestämmelser om ”Zigeuner eller Tattare” 1642

Bestämmelser om ”Zigeuner eller Tattare” 1642

10 augusti 1642
"Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet" 1748

"Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet" 1748

24 mars 1748
Stadens stenar/ film

Stadens stenar/ film

Batong

Batong

1800 - 1938
Värstingen som stadgade sig

Värstingen som stadgade sig

1877 - 1911
Fattigvårdslagarna samt såsom tillägg Kongl. kungörelsen ang. skatt för hundar

Fattigvårdslagarna samt såsom tillägg Kongl. kungörelsen ang. skatt för hundar

1896
Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

juli 1889
Elizabet Larsdotter, 1615

Elizabet Larsdotter, 1615

1615
Livets ljusa och mörka sidor / Göran Dahlbäck

Livets ljusa och mörka sidor / Göran Dahlbäck

1500-talet, 1300-talet, 1200-talet, 1400-talet, Medeltid
Sveriges siste skarprättare A. G. Dalman : föregångare och förrättningar / G. A. Dalman och G. O. Gunne

Sveriges siste skarprättare A. G. Dalman : föregångare och förrättningar / G. A. Dalman och G. O. Gunne

1910-talet, 1800-talet, Sekelskiftet 1900
Dalman, Sveriges siste skarprättare / Jan G Ljungström

Dalman, Sveriges siste skarprättare / Jan G Ljungström

Sekelskiftet 1900, 1880-talet, 1900-talet, 1890-talet
Gustav Vasas tid (1523-1560) / Åke Eriksson

Gustav Vasas tid (1523-1560) / Åke Eriksson

1523 - 1560
Vackra tjuvar och bödlar från helvetet / Niklas Ericsson

Vackra tjuvar och bödlar från helvetet / Niklas Ericsson

1900-talet, 1500-talet, 1800-talet, 1600-talet, 1700-talet
Lektionsförslag: Mänskliga rättigheter, brott och straff i Stockholms historia

Lektionsförslag: Mänskliga rättigheter, brott och straff i Stockholms historia

Obestämd tid