Foto
|

Hässelby Strand, Strandliden. Ny bebyggelse uppförs längs stranden



Tid:
Behandlar: 19 juni 1957, Skapad: 19 juni 1957
Plats:
Hässelby Strand, Strandliden
Nyckelord:
Byggnation
Upphov:
Widfeldt, Olle, Svenska Dagbladet
Objektidentitet:
Fotonummer SvD 30044
Publicerat av:
Stockholms stadsmuseum