Foto
|

Hässelby Strand, Strandliden. Ny bebyggelse uppförs längs strandenTid:
Behandlar: 19 juni 1957, Skapad: 19 juni 1957
Plats:
Hässelby Strand, Strandliden
Nyckelord:
Byggnation
Upphov:
Svenska Dagbladet, Widfeldt, Olle
Objektidentitet:
Fotonummer SvD 30044
Publicerat av:
Stockholms stadsmuseum