Text
|

En typisk stockholmare vid namn Conny


Mer i Stockholmskällan

Conny Burman var en mycket känd personlighet i 1800-talets Stockholm. Han var helt enkelt en kändis som poppade upp i lite olika sammanhang som gubben i lådan. Han var en duktig tecknare, hans bästa ämne i skolan, och publicerade både skämtteckningar och serier. Som lärare i teckning och även i sång hade han både de tre prinsarna Gustaf, Oscar och Carl samt allas vår August Strindberg. Conny finns till och omnämnd i Strindbergs "En tjänstekvinnas son".

Som elev på Nya Elementarskolan hade han en mycket namnkunnig rektor, författaren Carl Jonas Love Almqvist. Almqvist skrev inte bara skönlitterärt utan författade även läroböcker i olika ämnen.

Läs mer om Conny Burmans öden och äventyr i 1800-talets Stockholm (och Dalarö) i denna uppsats som ursprungligen ingick i en festskrift (hyllningsbok) till en avgående kollega.

 

 


Utgiven av:
Östen Hedin
Tid:
Skapad: 2007
Plats:
Stockholm
Nyckelord:
Teckningsundervisning, Skämttecknare, Musiklärare, Musikundervisning, Burman, Conny (1831-1912), Lärare, Serietecknare, Strindberg, August (1849-1912), Elever, Skämtteckningar, Teckningslärare, Almqvist, Carl Jonas Love (1793-1866)
Publicerat av:
Kungliga biblioteket