Text
|

Om gasverket i Stockholm


Mer i Stockholmskällan

Denna skrift från 1880 gjordes av Gaslysnings-aktie-bolaget som ett svar på ett antal artiklar i Aftonbladet. I artiklarna klagas bland annat på att gatubelysningen i Stockholm är för dålig. Den här skriften menar att vad som sägs i artiklarna är felaktigt och vilseledande. Första delen av skriften är ett svar på dessa artiklar, den andra delen är en historik över gasverket i Stockholms uppkomst och utveckling. 26 sidor.

Utgiven av:
Alb. Bonniers boktryckeri
Tid:
Behandlar: 1879 - 1880, Skapad: 1880
Plats:
Stockholm
Nyckelord:
Gatlyktor, Gaslysnings-aktie-bolaget, Gasverk, Aftonbladet
Publicerat av:
Stockholms stadsbibliotek