Anna Sandström - reformpedagog

Anna Sandström (1854-1931) startade 1883 en egen skola, Anna Sandströms skola. Hon hade utbildat sig till lärarinna på Högre lärarinneseminariet i Stockholm och arbetat som lärarinna på Åhlinska flickskolan (1874-1881) och vid Södermalms högre läroanstalt för flickor (1881-1883).

När Anna Sandström började arbeta som lärarinna kom hon att bli starkt kritisk till hur undervisningen gick till och vad som lärdes ut i skolan. Framförallt vände hon sig mot att de främmande språken hade en så stark ställning och tyckte istället att de humanistiska ämnena som historia, geografi och litteratur skulle studeras mer. Hon tyckte också att undervisningen var för teoretisk och menade att teori måste varvas med praktik för att eleverna skulle må bra och kunna lära sig så mycket som möjligt.

Under pseudonymen Uffe skrev Anna Sandström två kritiska skrifter där hon framförde sina idéer: Gifva våra flickskolor berättigade anledningar till missnöje? (i Tidskrift för Hemmet 1880) och Realism i undervisningen eller språkkunskap och bildning (Stockholm 1882). Artiklarna väckte livlig debatt och hennes idéer fick stor betydelse för utvecklingen inom skolan.

Det var för att genomföra idéerna i praktiken som hon startade den egna skolan. Samma år, 1883, grundade hon också den pedagogiska tidskriften Verdandi. I anslutning till skolan inrättades Anna Sansdströms högre lärarinneseminarium år 1900.

Anna Sandström var även aktiv inom kvinnorörelsen och deltog bland annat i Fredrika Bremerförbundets arbete.

I Fruängen finns en gata uppkallad efter Anna Sandström.

Handlingar från Anna Sandströms skola


Posta