|

August Strindberg

August Strindberg var bosatt i Stockholm största delen av sitt liv och har skildrat staden i många av sina texter.
August Strindbergs begravningståg

Utsikt från Mosebacke 1875. Konstnär: Wallenstråle, Paul Emil. Material och teknik: Olja

Johan August Strindberg föddes den 22 januari 1849 i Gamla stan (på Riddarholmen) i Stockholm och dog den 14 maj 1912 i sitt hem på Drottninggatan. Han är en av våra mest kända författare, både i Sverige och utomlands. August Strindberg var också dramatiker och bildkonstnär.

August Strindberg i Storkyrkoförsamlingens födelse- och dopbok

August Strindberg i Adolf Fredriks församlings död- och begravningsbok

Vill du följa Strindberg ända in i döden kan du titta på hans bouppteckning – i den finns en liten lapp med en avskrift av Strindbergs sista vilja: "Jag vill föras direkt till grafven, klockan 8 på en morgon, för att undgå samlingar af nyfikna."

August Strindbergs bouppteckning

August Strindbergs begravning 19 maj 1912  


”Nu är jag Stockholmare!”
- A.Strindberg


Blå tornetUnder största delen sitt liv var Strindberg bosatt i Stockholm, med undantag för två längre utlandsvistelser och ett år i Lund. Han växte upp på olika malmgårdar på Norrmalm och bodde en längre tid med sin familj på Norrtullsgatan. Han tillbringade också mycket tid på Kymmendö i Stockholms skärgård. Hans sista bostad i Blå tornet på Drottninggatan 85 är bevarad. Där finns idag Strindbergsmuseet.


Bilder på Blå Tornet

Strindbergsmuseets hemsida

Den unge August prövade på olika yrken och utbildningar. Han arbetade som informator, påbörjade läkarstudier, började vid Kungliga Dramatiska teaterns elevskola och studerade i Uppsala. År 1870 fick han sin första pjäs antagen av Kungliga teatern och fick sedan ett stipendium för att fortsätta sina estetiska studier. När han var i tjugofemårsåldern (i mitten av 1870-talet) träffade han Siri von Essen och de blev förälskade i varandra. Hon skilde sig från sin adlige make för hans skull, de gifte sig och hon påbörjade en karriär som skådespelerska.

Läs mer om Strindbergs liv

Strindberg i Söndags-Nisse 1879

August Stgrindberg ca 1871"Jag har icke det skarpaste hufvudet,
men elden;
min eld
är den största i Sverge
och jag skall om ni vill
sätta eld på hela detta usla nästet!"

 
Bilden till vänster föreställer den unge Strindberg omkring år 1871 (från Konsthantverkarnas Gilles arkiv, Stockholms stadsarkiv). Bilden till höger kommer från Söndags-Nisse nr 50, den 14 december 1879. Strindberg porträtterades där alldeles efter genombrottet med Röda Rummet. (Bilden är i privat ägo, men Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir finns på Kungliga bilbioteket.)

August Strindberg cirka 1871 (från konsthantverkarnas Gilles arkiv)

Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir nr 50, den 14 december 1879


Strindbergs Stockholm
August Strindberg är en av många författare som i sina texter beskrivit sin tids Stockholm. Mest känd är kanske inledningen till romanen Röda rummet, som kom ut 1879 och blev hans genombrott som författare. Där beskriver han målande utsikten från Mosebacke på Södermalm.

Utsikten från Mosebacke 1900

Fler bilder i Stockholmskällan från området kring Mosebacke under Strindbergs tid


Utsikt över Slussen år 1900"Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i fiskargången, segel och flaggor som fladdrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan..."

Under rubriken "Stockholm i Fågelperspektiv" kan du läsa ett utdrag ur Röda rummet med länkar till bilder i Stockholmskällan som illustrerar det som Strindberg beskriver. Du kan också läsa hela Röda rummet här eller låna boken på biblioteket. Boken finns också som serie, en bearbetning av Per Demervall.

Stockholm i fågelperspektiv - ett utdrag ur "Röda rummet" illustrerat med samtida bilder

Läs Röda Rummet på Projekt Runeberg

Låna Röda Rummet på biblioteket

På Stockholmskällan kan du också läsa hela Gamla Stockholm, ett praktverk om stadens folklivshistoria som Strindberg skrev tillsammans med journalisten Claes Lundin. Många andra författare har i sin tur skrivit om Strindberg, citerat honom och beskrivit hans förhållande till Stockholm.

Läs Gamla Stockholm

Här hittar du litteratur, både av och om Strindberg, på Stockholmskällan

Skilsmässan från Siri
Strindberg var gift tre gånger under åren 1877-1904. Det första äktenskapet, med Siri von Essen, varade i tio år och slutade i en uppslitande skilsmässa. I handlingar från år 1891 hittar vi spår av detta i Stadsarkivet. August anmäler Siri för vanvård av deras gemensamma barn. Året därpå döms den berömde författaren för misshandel och ärekränkning av Marie Caroline David, vänninna till hans före detta hustru Siri. Han har bland annat anklagat henne för att vara homosexuell. En allvarlig anklagelse eftersom homosexualitet vid den tiden fortfarande var ett lagbrott.

"Du skall icke vara arg på mig, ty jag är en ganska snäll man,
fastän jag varit djävligt argsint, en tid bortåt."


August Strindberg anmäler Siri von Essen till kyrko- och skolrådet

August Strindberg - dömd för misshandel i Värmdö häradsrätt

Mer om Strindberg i Stockholmskällan

Om man vill fördjupa sig i Strindbergs texter finns hans pjäser på Dramawebben både som faksimil (inscannade original) och renskrivna och på Projekt Runeberg finns stora delar av hans samladse verk, både inscannade och renskrivna. Radioteatern har lagt ut alla bevarade Strindbergspjäser ur sitt arkiv så att de går att lyssna på via webben. På Strindbergsmuseets hemsida finns också en sammanfattning av Strindbergs liv och verk.

Strindberg på Dramawebben

Strindberg på Projekt Runeberg

Strindbergs pjäser på Sveriges Radios Radioteater