Foto
Fotograf: Carlsson, Folke. Stockholms stadsarkiv

Forsgrenska badet: I simhallen 23 november 1939

Forsgrenska badet ligger i Medborgarhuset på Medborgarplatsen. Badet ligger mitt i byggnaden.

Uppdaterad