Bildkonst
Konstnär: Ekvall, K. A.. Stockholms stadsarkiv

Från Karl XII:s statys aftäckningsfest i Stockholm den 30 november 1868. 2. Upsala studentkårs fackeltåg samlat kring kungastoden. Tecknadt af K. A. Ekvall. Teckning i Ny Illustrerad Tidning, nr 50 den 12 december 1868

I notisen om bilden står:

Den plansch, vi i dag meddela, framställer platsen kring statyn då Upsala studentkårs storartade fackeltåg uppställt sig kring stoden och, med banér och fanor kring dess fot, uppstämde fosterländska sånger i den herrliga vinterqvällen. Enligt alla åskådares - och åhörares - enstämmiga vittnesbörd var detta ögonblick festens glanspunkt, och vi önska att vår plansch måtte kunna gifva de frånvarande en om än svag föreställning af den praktfulla anblick, festplatsen erbjöd, samt hos åskådarne uppliva minnet af denna för alla fosterländska sinnen upplyftande stund, hvars minne länge skall lefva i kär hågkomst hos Stockholms innevånare och - vi hoppas det - icke mindre hos den gästande ungdomsskaran.

Ny Illustrerad Tidning var ett kulturinriktat veckomagasin som gavs ut på lördagar i Stockholm mellan åren 1865 och 1900. Tidningen finns även i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad