Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Vindragarlagets hus, Stora Hoparegränd 6 (Pollux 11)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid  Stora Hoparegränd 6, Gamla Stan)

Byggnaden uppfördes mellan 1585 och 1602, ombyggdes cirka 1640 och 1747. Trappgaveln av medeltida typ är en av stadens få bevarade. Vindragarlaget hade 1818-1930 sin lokal en trappa upp, ovanför bodde åldermannen. Det skötte transport och tappning av vin och sprit och var Sveriges sista skråämbete. I portalen ses redskapen stockkniv och sugare. Huset köptes 1923 av Samfundet S:t Erik och donerades 2006, vid Vindragarlagets 400-årsjubileum, till Stockholms stad (AB Stadsholmen) Det restaurerades 1970 och 2011, byggnadsminne 1992. Det unika ”härbärget” visas av Stadsmuseet.

THE DRAYMEN’s HOUSE was built about 1600. The draymen, Sweden’s last active guild, were licensed to distribute wines and spirits. Between 1818 and 1930 they maintained a hostel in the building, now preserved as a museum. Their tools are displayed above the entrance.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar 
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad