Foto
Fotograf: Bladh, Oscar (1895-1973). Spårvägsmuseet

Flygfoto över Sätra

Utsikt åt nordost. Den stora vägen till höger är Skärholmsvägen, den som ringlar sig upp i en cirkel är Eksätravägen. Inom Eksätravägens rundel ligger kvarteret Hjälmsätra, där bakom kvarteret Högsätra. Till vänster i bild är fastigheten Edsätra 1.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad