Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

”Shopping and Pleasure in Stockholm” – broschyr Stockholms Turisttrafikförbund 1939

1935 skapades Stockholms Turisttrafikförbund. Förbundets uppgift var att stimulera turistnäringen i Stockholms stad och län.

Förbundet finansierades till huvuddel av Stockholms stad men även grannkommuner som Södertälje, Norrtälje och Strängnäs bidrog ekonomiskt.  

Förbundet bedrev sin verksamhet bl.a. genom att ge ut broschyrer och kartor, utbilda guider och upprätta särskilda upplysningsbyråer, den första dylika skapades på Gustav Adolfs Torg 1936.

Redan under 1930-talet var turistnäringen i Stockholm betydande. 1937 besöktes staden av över 350 000 turister, varav nästan 100 000 var utländska sådana.

Intill kan ni ta del av en broschyr, särskilt riktad till den senare kategorin, med titeln "Shopping and Pleasure in Stockholm", publicerad av 1939. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad