Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisrapport om ungsocialisten Albin Thunells tal ”Då vapnet vrides ur förtryckets hand” 1909

På eftermiddagen den 18 februari 1909 höll ungsocialisten Albin Thunell (f. 1886) ett anförande med titeln ”Då vapnet vrides ur förtryckets hand” på Folkets Hus i Stockholm.

I anförandet gisslade Thunell den militarism han ansåg genomsyrade hela det kapitalistiska samhället, ett samhälle som han i förlängningen önskade krossa.   

För talet kom Thunell, som redan två gånger tidigare dömts till fängelse för vapenvägran, att häktas anklagad för att ”sökt förleda till ohörsamhet emot lag”.

Ett utdrag från en av polisens rapporter från mötet, där stora delar av Thunells tal finns återgivet, går att läsa här intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad