Foto
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Sörensenska huset, Blasieholmstorg 9-11(Fersenska Terrassen 6)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Blasieholmstorg 9-11, Norrmalm)

Huset mot Blaiseholmstorg uppfördes 1882-88 av trävarufabrikanten Niels Georg Sörensen efter ritningar av A E Melander och Helgo Zettervall. På 1970-talet restaurerades byggnaderna för Handelsbanken och ett nytt hus mot Stallgatan ritades av Carl Nyrén. Sivert Lindblom gestaltade torget. Mot Grevgränd ligger Amiralitetshuset, byggt 1634, senare ägt av familjen von Fersen. En inredning från 1760-talet av Jean Erik Rehn är bevarad.

The building facing onto Blasieholmstorg was built 1882-1888. The exterior is the work of architect Helgo Zettervall. The part on Grevgränd is the old Admiralty building from 1634, later owned by the von Fersen family.


Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad