Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Sixten Gabriel von Friesen. Ledamot av stadsfullmäktige från 1887

Född i Hökhuvuds församling i Stockholms län 18471211.

Student i Uppsala 1865. Fil. dr 1877. Rektor vid Stockholms realläroverk 1880-1891. Statsrevisor 1892. Bankofullmäktig från 1893. Ordförande i Svenska stadsförbundet från 1908. Stadsfullmäktig från 1887.

Han bodde 1890 på Hornsgatan 10 (fastigheten Överkikaren 7).

[Sixten Gabriel von Friesen avgick från stadsfullmäktige 19150621 och dog i Stockholm 19211201. Information från stadsfullmäktiges jubileumsbok 1913-1938.]

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 5.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad