Text
Författare: Andrée, Salomon August (1854-1897). Stockholms stadsarkiv

Förslag om inskränkning i arbetstiden för arbetare i stadens tjänst - Salomon August Andrée 1892

Salomon August AndréeSalomon August Andrée har gått till historien som våghalsig upptäcktsresande. 1897 förolyckades han och hans besättning under en luftballongresa över Spetsbergen. Innan dess hann Andrée dock med några år som kommunalpolitiker i Stockholms stad.

1892 skriver Andrée den här motionen med förslag om att arbetare anställda av Stockholms stad bör få sänkt arbetstid. Andrée menar att det pågår en internationell rörelse mot sänkta arbetstider och att kraven på detta på intet vis har med samhällsomstörtande utopier att göra.

Med utförlig statistik visar Andrée att den privata industrin i landet redan börjat sänka sina arbetstider - på de flesta arbetsplatser är det numera bara 10 till 10 och en halv timma som gäller. Han konstaterar att Stockholms stad inte har någon allmän policy vad gäller arbetstid men utifrån några exempel drar han slutsatsen att arbetstiden i staden varierar mellan 10 och 12 timmar.

I hans resonemang om värdet av sänkt arbetstid lyfter han fram vissa arbetsgrupper med särskilt behov av sänkt arbetstid, till exempel stadens tvätterskor. Motionen utmynnar i följande tre förslag:

”att den dagliga arbetstiden för arbetare, anställda i Stockholms stads tjenst, inskränkes till högst 10 timmar och i de fall, då arbetet skall utföras under natten eller är af helsofarlig beskaffenhet, inskränkes till högst 8 timmar;

att afdrag å dessa arbetstider ske på de dagar som föregår helg- och söndagar;

att nämnda inskränkningar i arbetstiden ske utan minskning af den ersättning, som arbetarne skolat erhålla för den oafkortade arbetstiden.”

Andrées motion blev startskottet för en snabb utredning av arbetstiderna och hälsotillstånden bland stadens anställda i olika verksamheter. Utredningen är tillgänglig här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad