Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Vällingby Företagens Framtidsstad – broschyr 1952

Broschyr från Stockholms stads fastighetsnämnd vilken gör reklam för den nya förorten Vällingby och dess centrum. Huvudtanken bakom broschyren var att locka företag ut till förorten.

Exempel ur texten: "Ju mer Stockholm växer, desto större blir avståndet mellan det stora arbetsområdet i centrum och bostadsområdena i söder och väster. Resultatet blir långa och tröttande resor för de anställda och trängsel på gatorna i de inre stadsdelarna /.../ Vällingby har planerats så att arbetsplatser och bostäder byggs ut parallellt, de anställda skall ha sin bostad inom gångvägs- eller cykelvägsavstånd. En lokal arbetsmarknad står alltså till Vällingby företagarnas disposition."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad