Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Resolution om Murbeckska inrättningen 1768

1747 lade den pietistiskt anstrukne prästmannen Peter Murbeck grunden för en stiftelse som hade som syfte att hjälpa Stockholms fattiga och sjuka.

Nio år senare startade stiftelsen ett barnhem och en skola för Stockholms fattiga flickor känd som Murbeckska inrättningen. Inledningsvis höll inrättningen till på Ladugårdslandet men från 1766 bedrev man sin verksamhet på Svartensgränd på Södermalm.

Dokumentet intill visar på en resolution från riksrådet - dåtidens motsvarighet till dagens regering - där man beviljar inrättningen skattefrihet. Resolutionen är daterat till den 28 april 1769.

I resolutionen står det bl.a. att Murbeckska inrättningen har som mål att ge ”fattiga Barns, i synnerhet af Qvinnokönet nödiga uppfostran och underhåll”; en strävan som riksrådet finner ”godt” och ”christeligt”.

Privat driven fattigvård, som den som Murbeckska inrättningen ägnade sig åt, var något vanligt i Sverige ända upp till 1900-talet och framväxten av den moderna välfärdsstaten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad