Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Lenin i Stockholm 1906

Stockholmspolisens Utlänningsavdelning upprättade i april 1906 en fil över ryssen Ivan Fedorowitsch Petroff.

Bakom nämnda namn gömmer sig Vladimir Iljitj Uljanov, mer känd som Lenin. Våren 1906 besökte han, liksom omkring nittio andra ryssar, Stockholm för att deltaga på de ryska socialdemokraternas partikongress.

Filen eller persondossiern är skriven av de båda konstaplarna Adolfsson och Eneström, som den 26 april höll förhör med "Ivan Petroff".

I förhöret frågades "Ivan" ut om yrke, bakgrund och framtidsplaner. Utdrag från persondossiern:

"Han är politisk flykting och till sin politiska åskådning socialdemokrat. Han har agiterat i Moskva för pressfrihet, församlingsfrihet och i öfrigt för socialistiska åskådningar, samt som förut nämnts i smärre folktidningar skrifvit uppsatser af socialistiskt innehåll. Han hade af polisen i Moskva eftersökts; och ha de jemväl gjort undersökning i hans omskrifna bostad, dock utan att finna något. Som han viste sig vara eftersökt och han anhölls, Ivan säkert  skulle hafva skickat till Sibirien, hade han därför flytt, åkande järnväg till Petersburg genom Finland och Åbo öfver till Stockholm”.

Persondossiern innehåller även en beskrivning av ”Ivan Petroffs” utseende, bl.a. får vi veta att han har ”mörkt hakskägg och mustascher” samt är ”något kal i hjässa”.

Lenins Stockholmsbesök 1906 var inte den blivande sovjetiska diktatorns enda; han var tillbaka i den svenska huvudstaden för kortare besök 1907, 1910 och 1917.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad