Text
Författare: Bratt, Ivan (f. 1922). Stockholms stadsarkiv

"Den offentliga barnbespisningens samhälleliga betydelse" - Ivan Bratt 1909

Den liberala politikern och läkaren Ivan Bratt propagerar för offentlig barnbespisning.

"Varje offentlig bespisning av undernärda eller eljes mycket fattiga barn bör vara en
samhällsangelägenhet" slås bl.a. fast.

Exempel plockas från Stockholm, där enligt en undersökning från 1908-9 var sjätte barn var undernärt.

Den sista delen av Bratts text utgörs av en beskrivning av verksamheten på Katarina Barnbespisning med Husmoderskola på Gotlandsgatan 78.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad