Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Verksamhetsberättelse för Stora- och Lilla Essingens ungdomsgårdar 1966

1955 öppnades en kommunal ungdomsgård på Stora Essingen. Kommunala ungdomsgårdar ploppade under 1950-talet upp över hela Stockholms stad. De kommunala ungdomsgårdarna skulle, som det formulerades i en officiell utredning från Barnavårdsnämnden: "vara en samlingsplats för ungdomar på fritiden och ett centrum för mångskiftande fritidsaktiviteter".

Ungdomsgården på Stora Essingen höll till i lokaler på Flottbrovägen 3. Senare, kom Essinge ungdomsråd som var organisationen som bedrev verksamheten, även att öppna upp en filialungdomsgård på Lilla Essingen med lokaler på Luxgatan 22.

Dokumentet till höger visar på en verksamhetsberättelse för år 1966 för de båda ungdomsgårdarna. Här får man bl.a. veta att ”Essingeungdomar som tillhört något popband” fått låna ungdomsgårdarnas lokaler för musicerande samt att ungdomsgårdarnas gemensamma föreståndare önskar att ”ungdomarna i framtiden blev mer aktsamma om gårdens inventarier”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad