Text
Författare: Sundquist, Alma (1872-1940). Stockholms stadsarkiv

Upprop mot angrepp på yttrandefriheten 1908

I november 1908 åtalades ekonomiprofessorn och yttrandefrihetsvännen Knut Wicksell för "hädelse" efter att ha skämtat om den kristna idén om Jesu jungfrufödsel, d.v.s. att Jesus mamma Maria var oskuld när hon födde Jesus. Skämtet levererades i föredraget "Tronen, altaret, svärdet och penningpåsen" som Wicksell höll i Stockholm den 2 november 1908.

Samma år åtalades Birger Svahn för att ha spritt den ryske författaren Leo Tolstojs antimilitaristiska upprop ”Tänk först – handla sedan”.

Detta upprop är en protest mot åtalen arrangerad av Radikala klubben, som ser åtalen som angrepp på yttrandefriheten. Uppropet är redan påskrivet av en rad vid den här tiden kända personer som Gulli Petrini, Anton Nyström, Henning von Melsted, Frida Stéenhoff och Julia Kinberg. 

Det här exemplaret återfinns i Anna Lindhagens personliga arkiv. Uppropet har genom Lindhagens försorg skickats ut till en rad kända personer med uppmaning att skriva på uppropet och skicka sitt svar till Lindhagen på Floragatan 15. En rad svarsbrev finns bevarade i arkivet och några av dem finner du här på Stockholmskällan.

Möjligen var uppropet ett initiativ av läkaren Alma Sundqvist. Bland handlingarna finns ett utkast på text signerat med Sundquists namn.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad