Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1637-06-02). Stadsmuseet i Stockholm

Om fremmande eller infödde personers ankomst hijt till Stadhen, och huru thet skal tilkenna gifwas.

I denna förordning bestäms det att alla personer, såväl såna som kommer från övriga landet som sådana som kommer resande från andra länder, ska registreras hos "Stadsens capitain". Det är husvärdarna som har skyldighet att anmäla sina hyresgäster hos stadens myndigheter. Om de inte gör detta väntar böter. 1 sida. Frakturstil.

Utdrag ur Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad