Text
Författare: Wäström, Elof (1748-1804). Stadsmuseet i Stockholm

Electriska kraftens märkvärdiga starka rörelse och verkan år 1797. Äfven anmärkd såsom förmodad orsak til katt-slägtets besynnerliga pest i hufvudstaden

På 1700-talet gjorde man många vetenskapliga upptäckter. Man använde vetenskapen för att förklara olika fenomen på ett "förnuftigt sätt".

I denna skrift försöker Elof Wäström med hjälp av de nyaste meteorologiska kunskaperna förklara varför katterna i storstaden drabbas av pesten i större skara än "landsortskatterna". Han menar att det är Stockholms geografiska läge som gör att de elektriska krafterna är större här än på andra platser. Alla ugnar och kaffepannor bidrar också till denna kraft. Katter är speciellt elektriska djur och har därför mindre kraft att stå emot pesten än till exempel hästar, menar Wäström.

Elof Wäström har också liknande teorier om den elektriska kraftens betydelse för naturen och brukandet av den, till exempel skördarnas storlek.
32 sidor.

Uppdaterad