Handritad karta på gulnat papper som är täckt av små nålstick
Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

1625 års karta över Stockholm (Den äldsta kända Stockholmskartan)

Denna handritade karta brukar kallas Stockholms första karta. Kartan visar Gamla Stan och delar av malmarna före 1600-talets regleringsarbeten. Originalet är täckt av nålstick, en påminnelse om äldre tiders kopieringar av kartan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad