Text
Författare: Henel, Anders Joakim von (1687-1744). Stadsmuseet i Stockholm

[Förteckning över stadens alla högre tjänstemän] Den nu för tiden florerande widtberömde kongl. residence-staden Stockholm, eller: Fullkommelig förteckning, på alla kongl. maj:ts och cronans höga embets-män / Anders Joakim von Henel

Anders Joakim von Henel gjorde karriär inom militären. Han var den förste som försökte att göra en sammanställning av rikets ämbets- och tjänstemän. Han kom ut med tre stycken olika ämbetskalendrar. det här är den första som kom ut.

Man hittar varje ämbetsman under den statliga institution eller den institution i staden som han arbetade på. Man får veta personens yrke och adress. Inget gatunummer anges, man skriver populärnamnet på fastigheten, exempelvis "Bergstedtske huuset". Eller om man ägde huset står det "egit huus".

Titta gärna också på de adresskalendrar från 1800-talet som är inlagda i Stockholmskällan. Se länken härintill för en sammanfattning om dessa.
256 sidor. Texten är en renskriven kopia av originalet från 1728.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad