Industrimiljöer i Stockholm. Innerstaden. Ytterstaden. Flygfotografering.
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Industrimiljöer i Stockholm. Innerstaden. Ytterstaden. Flygfotografering

För att få en aktuell bild av vad som finns kvar från olika branscher och epoker har Stockholms stadsmuseum på uppdrag av fastighetskontoret genomfört en översiktlig inventering av Stockholms äldre industrimiljöer. Inventeringen omfattar ca 260 industrifastigheter i Stockholms inner- och ytterstad och den genomfördes under 1979-1980.
Här hittar du en beskrivning av byggnaderna, uppgifter om nuvarande och ursprunglig verksamhet samt byggnadsår, byggherre och arkitekt. Varje fastighet har fotograferats. Fotodokumentationen har också kompletterats med en flygfotografering av de mera intressanta eller svåröverskådliga miljöerna. Inventeringen gavs ut i tre delar:

Innerstaden, 1981. 343 sidor
Ytterstaden, 1981. Sidorna 344-569
Flygfotografering, 1980. 159 sidor


Läs skriften i fulltext intill (pdf-dokument). Filerna är uppdelade stadsdelsvis.
Det finns även en artikel som beskriver inventeringsarbetet mer populärt - se länk intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad