Text
Författare: Johansson, Johan Erik. Stockholms stadsarkiv

Reglementeringen i Stockholm

I den här boken får vi mycket information om livet för Stockholms prostituerade kvinnor under åren 1850-1912. Dessutom ges en tydlig bild av hur statsmakterna såg på dessa kvinnor.

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan fick de genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Johan ”Jöns” Erik Johansson, professor i medicin och en av landets ledande experter på folkhälsofrågor, gjorde i början av 1900-talet denna undersökning om reglementeringen och de byråskrivna kvinnorna. Han skriver bland annat om de prostituerades sociala bakgrund och förhållanden, om hur det gick till när de blev inskrivna och vilka regler de tvingades följa. Här finns även en hel del statistik över till exempel hur många som var inskrivna vid olika tillfällen och hur många som var gifta av de byråskrivna kvinnorna.

131 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad