Text
Författare: Folcker, Jonas (1886-1950). Stockholms stadsarkiv

Motion om åtgärder mot oskälig hyresstegring - stadsfullmäktige 1916

Enligt motionären Jonas Folcker är bostadshysrorna i Stockholm "högre än i övriga svenska städer och jämväl högre än i utländska städer av Stockholms storlek". Därför anser han bland annat att stadens ska sälja sina tomter billigare. Dessutom menar Folcker att det ingalunda är "uteslutet, att kommunen - eventuellt i samarbete med staten - skulle kunna verksammare främja fastighetkreditens ordnande".

Motionens fulla rubrik: Motion "om uppdrag åt beredningsutskottet att föranstalta om skyndsam utredning om åtgärder från kommunens sida mot oskälig hyresstegring."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad