Text
Författare: Folcker, Jonas (1886-1950). Stockholms stadsarkiv

Motion om personbeskattning av utlänningar som kommit till Sverige efter krigsutbrottet - stadsfullmäktige 1917

Jonas Folcker (1886-1950) var medlem av Allmänna valmansförbundet, som 2012 heter Nya Moderaterna efter ett antal namnbyten. Folcker anser i den här motionen att de utlänningar som kommit till Sverige under det pågående första världskriget borde beskattas efter att de varit en månad i landet. Han inleder sin motion med att precisera vilka invandrare han särskilt syftar på:

"Allt sedan krigets början har ett stort antal utlänningar av skilda nationer vistats i Stockholm, och om också en del av dem i godtagbara angelägenheter vistas här endast för kortare tider, så torde det stora övervägande flertalet icke falla inom denna kategori. Till stor del torde de vara sådana, som mera stadigvarande vistas här i spekulationssyfte, eller som här sökt sig en fristad undan krigets verkningar i deras hemland. På sistone har jämväl kunnat skönjas en tendens hos personer från våra neutrala grannländer att på liknande sätt utnyttja Sveriges bättre ställning som mindre hemsökt av dyrtidstrycket än deras resp. hemland."

Här kan du läsa hur motionen debatterades och hur stadsfullmäktige beslutade i frågan. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad