Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Debatt om särskild personskatt för utlänningar under första världskriget - stadsfullmäktige 1917

Under första världskriget kom några tusen utländska flyktingar till Stockholm. Högermannen Jonas Folcker menade i en motion att gästfriheten blivit ”allt för långt driven” och att staden måste hitta effektivare sätt att beskatta de nyanlända, särskilt under rådande kristid. Stockholms stadsfullmäktige borde därför i en skrivelse till regeringen pressa på för ny lagstiftning. Folcker föreslog konkret en särskild personskatt för alla utlänningar som vistades i Stockholm.

Beredningsutskottet yrkade i sitt utlåtande på avslag av motionen med motiveringen att regering och riksdag ändå var i färd med att utreda frågan.

Den 19 mars 1917 när frågan tas upp i stadsfullmäktige blir det ändå debatt. Bland annat förtydligar Folcker hur den särskilda personskatten ska kunna tas ut: Om utlänningar förses med en bok, ett slags tillståndsbevis, som måste stämplas av polisen varje vecka, så kan de vid varje sådant stämplingstillfälle betala en personskatt på 5 kronor. Folcker får mothugg av socialdemokraten Erik Palmstierna. Läs hela det stenograferade debattprotokollet här.

Under debatten kom Folcker med ett nytt yrkande, vilket man omröstade och fattade beslut om. Beslutsprotokollet läser du här.

I debatten deltog även herrarna Wickman och Lundström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad