Text
Författare: Andersson, Emil. Stockholms stadsarkiv

Motion beträffande viss ändring av arbetslöshetsdirektiven - Stadsfullmäktige 1937

Emil Andersson och hans medmotionärer vill att Stockholms stad ska vända sig till regeringen med krav på en ny politik för de arbetslösa. Så här beskriver de problemet:

"Opinionen har särskilt vänt sig mot direktiven i lönefrågan samt att familjefäder ryckas från hustru och barn och skickas till statliga reservarbeten å avlägsna platser. Förtjänsten är i regel så knapp, att vederbörande reservarbetare ha det ytterst svårt att klara sig på densamma. Och samtidigt gå de i ständig oro över hur familjen i hemorten har det."

I motionen kan du läsa motionärerna förslag på lösning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad