Tidningsnotis om arbetslösa ungdomar
Text
Författare: G.H. von Koch. Stockholms stadsarkiv

Julklapp till arbetslösa ungdomar 1933

I den här tidningsnotisen från 1933 får Stockholms stad kritik för att de gör för lite de arbetslösa ungdomarna i staden. Skribenten G.H. von Koch efterlyser mer handlingskraft och konkreta åtgärder från stadens sida.

Flera åtgärder mot ungdomsarbetslöshet har vidtagits från olika håll men från stadens sida har det inte hänt så mycket, skriver G.H von Koch. 

”Men det finns för oss stockholmare en ledsam omständighet att taga i betraktande. I huvudstaden, där ungdomsarbetslösheten är större än någonstädes i landet, har endast en obetydlig början till hjälpverksamhet av det slag, som här avses, kommit till stånd. Man är tacksam för att vissa enskilda föreningar givit sina krafter för hjälp och stöd åt de unga, men Stockholms stad har inte gjort den stora insats som man haft rätt att vänta av rikets huvudstad.” 

Som julklapp till ungdomarna i Stockholm borde staden ge ”ej allenast ekonomisk hjälp utan också tillfälle till sådan sysselsättning som ökar deras arbetsförmåga och framtidsmöjligheter” skriver G.H. von Koch

Under 1930-talet var det lågkonjunktur och hög arbetslöshet i Sverige. Speciellt i de större städerna och bland ungdomar var arbetslösheten mycket hög. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad