Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

De flesta av de föreslagna åtgärderna handlar om att arbetarklassen ska förmås föda färre barn. 

Därför borde spridandet av preventivmedel legaliseras och effektiviseras. Dessutom vill Sällskapet möjliggöra fler aborter. Åtgärd nummer åtta lyder: 

"Att fosterfördrivningsfrågan upptas på nytt för ernående av full straffrihet, när handlingen utföres av läkare och i mycket tidigt stadium."

Sällskapet för Humanitär Barnalstring anslöt sig till den Nymalthusianska läran som hävdade att allmänt välstånd inte kunde kan åstadkommas "utan en betydande minskning av födelsernas antal samt att denna minskning bör åstadkommas med tillhjälp av preventivmedel." De sålde även preventivmedel trots att det var olagligt.

På baksidan av flyglappen finns tips på nymalthusiansk litteratur. Bland annat kan man köpa Könslivet och dess lagar, Könslivets problem och Kärlekslivet och hälsan av Dr Anton Nyström. Det här exemplaret av flygbladet finns i just denne Nyströms personliga arkiv på Stadsarkivet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad