Läs flygbladet
Text
Författare: Nyström, Anton (1842-1931). Stockholms stadsarkiv

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

I det här flygbladet rekommenderar den kände sexualupplysaren och läkaren Anton Nyström "Moderskyddaren" eller som det även kallas pessaret - "en lysande uppfinning af D:r Mensinga Hasse i Flensberg".

Det gäller dock att man använder preventivmedlet på rätt sätt varför Nyström i flera punkter informerar om hur man hanterar pessaret. Bl.a. får "moderskyddaren/.../ej komma i beröring med fett, som upplöser gummit och sålunda gör det skört."

Den här typen av sexualupplysning förbjöds två år senare när Riksdagen klubbade igenom Lex Hinke.

Anton Nyström hade sin mottagning på Sturegatan 15 i fastigheten Lönnen 17.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad