Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lagen "om ändrad lydelse af 18 kap. 13 § strafflagen" kom till efter att allt fler kända opinionsbildare börjat propagera för preventivmedel. 

Lagen kom i folkmun att kallas Lex Hinke efter Hinke Bergegren som var en av de ivrigaste agitatörerna för preventivmedel. Under året hade han lett kampanjen Kärlek utan barn under parollen: ”Det är bättre med kärlek utan barn än barn utan kärlek”. Ibland kallades lagen också Lex Thyrén efter riksdagsmannen Johan Thyrén som var en av dem som drev igenom förbudet att sprida information om preventivmedel.

Lex Hinke ledde till kraftiga reaktioner och flera föreningar bildades i syfte att få till stånd en ändring. En av de aktiva i den här rörelsen var stockholmsläkaren Anton Nyström, som också hade ägnat sig en hel del åt sexualupplysning under 1900-talets första decennium. Det här exemplaret av lagtexten finns i hans privata arkiv tillsammans med många andra handlingar som rör sexualupplysning och kampen för att legalisera preventivmedel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad