Text
Författare: Nyström, Anton (1842-1931). Stockholms stadsarkiv

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909

I det här flygbladet varnar den kände sexualupplysaren och läkaren Anton Nyström för vissa preventivmedel.

Enligt Nystöm bör man endast använda preventivmedel av "prima kvalitet" och särskilt undvika den så kallade "absorbatorn", "kåndång med sädesbehållare", "pulverblåsaren" och "skyddskroppar".

Den här typen av sexualupplysning blev förbjuden året därpå i och med införandet av Lex Hinke.

Det här flygbladet finns i Anton Nyströms personliga arkiv på Stadsarkivet. Anton Nyström hade enligt 1909 års adresskalender sin läkarmottagning på Sturegatan 15 i den numera rivna fastigheten Lönnen 17. Han titulerade sig där "Med. dr, nerv- och könssjukdomar" och hade mottagning vardagar kl. 9-10 samt 2-3.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad