Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

I det här reklamhäftet från Sällskapet för Humanitär Barnalstring finns prisuppgifter och information om olika preventivmedel för kvinnor och män.

Att sprida information om preventivmedel var dock olagligt sedan 1910.

Ägaren av detta exemplar av prislistan var den kände läkaren och sexualupplysaren Anton Nyström, och förmodligen är det han som på försättsbladet har skrivit: "Åtalad. Fälld. M. Ohlsson." M. Ohlsson stod som utgivare för skriften.

Då verksamheten var kriminell utlovas kunderna den "strängaste tystlåtenhet" och beställde man via posten skulle "varorna inpackas mellan kartong, så att innehållet ej märkes". Det gick också att hämta varorna själv på Pilgatan 46, tre trappor upp. 

Sällskapet för Humanitär Barnalstring anslöt sig till den Nymalthusianska läran "som säger, att allmänt välstånd icke kan åvägabringas utan en betydande minskning av födelsernas antal samt att denna minskning bör åstadkommas med tillhjälp av preventivmedel." Den olagliga försäljningen av preventivmedle var således delvis en ideell handling. Mycket fattiga kunde få handla till "synnerligen låga priser om medellöshetsintyg" visades upp.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad