Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915

I den här prislistan från Sällskapet för Humanitär Barnalstring finns prisuppgifter och information om olika preventivmedel för kvinnor och män. Ett mer utförligt reklamhäfte hade publicerats året innan

På grund av första världskrigets utbrott meddelas:

Som vi, så länge kriget varar, ej kunna erhålla något gummi från den fabrik i Frankrike, som vi brukar erhålla varor från, sända vi engelskt gummi. Kvalitén är lika god fast utseendet ej är detsamma.

Att sprida information om preventivmedel var dock olagligt sedan 1910.

Ägaren av detta exemplar av prislistan var den kände läkaren och sexualupplysaren Anton Nyström, och förmodligen är det han som på försättsbladet har skrivit: "Åtalad. Fälld. M. Ohlsson."

Sällskapet för Humanitär Barnalstring anslöt sig till den Nymalthusianska läran som hävdade att allmänt välstånd inte kunde kan åstadkommas "utan en betydande minskning av födelsernas antal samt att denna minskning bör åstadkommas med tillhjälp av preventivmedel." Den olagliga försäljningen av preventivmedle var således delvis en ideell handling. Mycket fattiga kunde enligt 1914 års mer utförliga prishäfte få handla till "synnerligen låga priser om medellöshetsintyg" visades upp.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad