Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stadgar för Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1917

Så här beskriver Sällskapet för Humanitär Barnalstring syftet med sin verksamhet:

"Sällskapets principer och ändamål är att verka för väckandet av större ansvar än hittills vid barns sättande i världen, att i tryck sprida kunskap om Nymalthusianismen (förnuftig barnalstring), samt att i så vid sträckt omfattning som möjligt stå gifta och ogifta till råds och hjälp.
        Vidare vill sällskapet arbeta för att både den ogifta modern och hennes barn skola skyddas, samt att den gamla dubbelmoralen, som dömmer man och kvinna så orättvist olika må undergrävas och i stället en jämlikhetens norm bli rådande på detta område."

För att nå dessa mål sålde Sällskapet bland annat preventivmedel. Läs hela stadgarna här.

Det här exemplaret av det lilla häftet finns i den kände läkaren och sexualupplysaren Anton Nyströms samlingar. Möjligen är det han som antecknat adresserna till två personer på försättsbladets insida:

"Ernst Johansson kassör i "Brand" Ölandsgatan 48
Fru E. Johansson Södermannagatan 44 (Söd 7174)"

Sannolikt är att dessa hade funktioner inom Sällskapet för Humanitär Barnalstring.

Södermannagatan 44 låg då i fastigheten Harven 40, som uppförts 1911-1912.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad