Text
Författare: Nyström, Anton (1842-1931). Stockholms stadsarkiv

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation

Här upplyser den kände läkaren och folkbildaren Anton Nyström om vad man kan göra om menstruationen uteblivit. Abort var inte lagligt förutom i vissa undantagsfall:

”Misstänker någon börjande hafvandeskap, är ej värdt att söka läkarehjälp för afbrytande af detsamma, om ej en allvarsam sjukdom finnes och kvinnans hälsa eller lif hotas eller ärftliga anlag till vissa sjukdomar eller brister i organisationen finnes, då läkaren kan öfverväga, huruvida det är berättigadt att afbryta hafvandeskapet.”

Anton Nyström hade sin läkarmottagning på Sturegatan 15, det vill säga i den numera rivna fastigheten Lönnen 17.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad