Text
Författare: Nyström, Anton (1842-1931). Stockholms stadsarkiv

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

I den här sex- och samlevnadspamfletten manar läkaren Anton Nyström män att ta ansvar i sina relationer med kvinnor: 

"Alltför ofta bringa männen lidande och olyckor över kvinnorna på det sexuella området, vare sig de göra detta på grund av okunnighet om könslivet eller emedan de äro lättsinniga och samvetslösa." Män utsätter därför, skriver Nyström, kvinnor för två faror - oönskade graviditeter och könssjukdomar.

Innan författaren går in på råd av mer praktisk karaktär framhåller han att alla män bör veta att "samlaget skall bero på fritt samtycke från kvinnans sida och att varje åtgärd för att mot hennes vetskap och vilja nå detta mål, såsom berusning med spirituosa, är en brottslig handling, jämförlig med våldtäkt". 

Samtidigt med denna utgav Anton Nyström en liknande pamflett med titeln AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor.

Anton Nyström hade enligt 1924 års adresskalender sin läkarmottagning på Sturegatan 15, det vill säga i den numera rivna fastigheten Lönnen 17. I kalendern titulerade han sig "Med. dr, nerv- och könssjukdomar".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad