Text
Författare: Bergström, A. G.. Stockholms stadsarkiv

Information om preventivmedel efterfrågas - brev till Dr Nyström 1885

1885 kom den kände folkbildaren och läkaren Anton Nyström ut med boken Äktenskapet, pauperismen och prostitutionen. En som noggrant läste verket var A. G. Bergström på Oxtorgsgatan 18. Bergström har särskilt noterat vad som står på sidan 38 om att föräldrar i framtiden med fri vilja kommer att bestämma hur många barn de vill ha. Nu vill Bergström ha mer detaljerad upplysning om hur detta ska gå till - d.v.s. han vill ha kunskap om olika preventivmetoder och preventivmedel - något som Nyström inte vågat informera om i boken. Bergström tror att "folket - de arbetande, äro okunniga om detta" och behöver upplysning.

Brevet renskrivet:

Stockholm den 29, Agu 85

Herr Doktor, nyström

Herr Doktor, Eder bok med tittlen, äktenskapet, Pauperismen, protustjonen, har jag varit nog lycklig att få tillengna mig, och som jag tror skall blifa af oändligt stort värde för oss Folkett, men, ännu större värde skulle Den hafva, om, Herr Doktor, ( i, sid 38, [svårtytt] Hädanefter skall det bestämas af denn fria villjan, hur många barn föräldrarna kunna försörja), skulle vilja på något lämpligt sätt upplysa om sättett för dena fria vilja, det vill säga lämpligaste sättet ty, herr doktorn menar ju ej absolut återhållsamhet,

Jag vore derför oändligt taksam till Eder herr, Doktor, om ni ville efterkomma Denna min önskan, och jenom några rader skrifelse upplysa mig, jag tror att folkett de arbetande, äro okunniga om Detta och är största orsaken till att Eländet blir så stort.

Med största taksamhet emottages svar till – A. G. Bergström oxtorgsgat no, 18, skobutiken
Stockholm

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad