Text
Författare: Hansson, Axel. Stockholms stadsarkiv

Förfrågan om information om preventivmedel - brev till Anton Nyström

1910 klubbades "Lex Hinke" igenom i Riksdagen, en lag som förbjöd information om preventivmedel. Ville man trots allt veta mer om preventivmedel var det ingen dum idé att vända sig till den kända sexualupplysaren Anton Nyström.

I det här brevet till Nyström ber provinisialläkaren Axel Hansson om hjälp. Han har predikat avhållsamhet för sina patienter, men till ingen nytta. Nu vill han ha tips om preventivmedel. Brevet renskrivet:

”Sollebrunn den 11/3 1911

Hr Doktor Anton Nyström!                                  Stockholm

Undertecknad, extra, provintialläkare, tar mig härmed friheten göra efterfrågan, huruvida jag kan få anvisning på något arbete som utförligt behandlar preventivfrågan och de preventiva medlen, Det börjar gå upp för mig att något måste göras i en hel del fall för att förhindra conception hos klena kvinnor, men jag har aldrig kunnat förmå mig att på allvar sätta mig in i detta, helt visst, det kan jag nu ju erkänna, på grund af fordran, utan endast i allmänna ordalag förordat återhållsamhet, som naturligtvis till intet resultat har ledt, och alla mina råd ha hvarit förspilda och – humbug. Men jag börjar tro att något godt finns att hemta äfven häri och är betänkt på att på allom sätta mig in i frågan, och jag kunde få anvisning på utförlig litteratur, teoretisk och praktisk.

Med största högaktning
Axel Hansson”

Anton Nyström hade sin mottagning på Sturegatan 15 i fastigheten Lönnen 17.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad