Maskinskrivna förslag till stadgar för Föreningen för befrämjande av förädlande ungdomsnöjen
Text
Författare: Föreningen för befrämjande af förädlande ungdomsnöjen. Stockholms stadsarkiv

Meningsfull fritid för ungdomar

I förslaget till stadgar för Föreningen för befrämjande af förädlande ungdomsnöjen står det att föreningens syfte ska vara att ”verka förädlande” och sammanhållande för ungdomarna som gick ut folkskolan och skulle börja arbeta. 

Genom föreningens arbete skulle barnen och ungdomarna få en meningsfull fritid som skulle förhindra att de hamnade i dåliga vanor och i dåligt sällskap. 

”På allra sista tiden har en sträfvan sökt göra sig gällande att taga hand om dessa barn och söka draga dem från dåligt sällskap, skaffa dem nöjen och förströelser af annat slag än dem gatan erbjuder samt söka hjälpa dem i deras kamp för tillvaron.” 

Föreningen ordnade sammankomster med musik, sång och föredrag. Även gymnastik och lekar samt andra ”stärkande och uppfriskande sysselsättningar” ordnades. 

Föreningen startade 1904 och bestod från början mestadels av lärare på Katarina södra folkskola. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad