Text skriven med sirlig skrivstil
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Hinke Bergegren inför rätta anklagad för att ha ”sårat tukt och sedlighet” 1910

Den 11 september 1910 inleddes en rättegång mot Henrik "Hinke" Bergegren vid Stockholms rådhusrätt. Bergegren, till vardags socialistisk folkagitator och redaktör för tidskriften Brand, stod anklagad  för att ha "sårat tukt och sedlighet" igenom sina två föredrag ”Kärlek utan barn” och ”Ljusets fiender".

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Kärlek utan barn” 1910

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Ljusets fiender” 1910


I de båda föredragen hade Bergegren gjort sig skyldig till något så förfärligt som att ha propagerat för ett ökat användande av preventivmedel.

Åklagarsidan leddes av stadsfiskalen Nils Olof Valentin, medan Bergegren juridiskt företrädde sig själv.  

Intill går det att läsa en av Bergegrens egenhändigt skrivna försvarsinlagor, just denna skriven den 11 september 1910.

Rättegången mot Bergegren kom att fortskrida fram till den 14 december 1910 då ett utslag till slut kom; enligt detta hade den åtalade inte gjort sig skyldig till något olagligt via sina båda anföranden.

Åklagarsidan lät sig dock inte nöjas vid detta beslut utan tog fallet vidare både till Svea Hovrätt och Högsta Domstolen. I den sista instansen kom Bergegren mot sitt nekande den 22 september 1911 att dömas till två månaders fängelse för just sårande av ”tukt och sedlighet”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad