Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Inez 11 år tas in på Uppfostringsanstalten för flickor - 1898

När Inez Alexandra var 11 år togs hon in på Uppfostringsanstalten för flickor. Till uppfostringsanstalten kom fattiga flickor som inte ansågs ha uppfört sig ordentligt enligt rådande normer. Andra var bara fattiga och kunde inte försörjas av sina föräldrar. På uppfostringsanstalten fick de bo för att uppfostras och utbildas till ”dugliga tjänarinnor”. Flickorna togs in på remiss från Fattigvårdsnämnden. Ibland var det skolan som anmälde att barnen behövde omhändertas.

Det var Inez lärarinna som först hade anmält henne. Hon ansåg att Inez var ” i hög grad vanartig” då hon stulit och ljugit och dessutom varit lat och uppfört sig allmänt dåligt.

I dokumentet till höger finns Inez lärarinnas brev till skolans förstelärare samt Fattigvårdsnämndens remiss.

Läs brevet här:

Till Förste Läraren vid Jakobs församlings folkskola.

Härmed anmäles, att flickan Inez Alexandra Pettersson, född 17/2 1887 och boende hos sin moder, änkan Joh. Marg. Pettersson i baracken vid Bellevue, är i hög grad vanartig. Hon har upprepade gånger skolkat skolan, såväl härstädes som i Östermalms folkskola, där hon förut gått, hvarjämte hon under denna termin blifvit anmäld hos vederbörande polismyndighet för af henne begången stöld. Hon är dessutom lat och lögnaktig och visar i allmänhet ett dåligt uppförande, hvarför jag befarar, att hennes närvaro i skolan kan skadligt inverka på de öfriga barnen. Då hennes moder till följd av sitt arbete är borta från hemmet hela dagarne och flickan således helt och hållet lemnad utan tillsyn, vore i hög grad önskligt, att hon kunde blifva intagen å något barnhem.

                                                                                      Vilma Ahlquist,  lärarinna Stockholm den 16.11.98

                                                             

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad